[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤުރުއާނާއި އޭގެ ޢިލްމުތައް

ބަސްމަލާގެ ތަފްސީރު

ބަސްމަލާ ބޭނުންކުރަނީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް ޙަސްބަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި لا حول ولا قوة إلا بالله ކިޔުމަށް ޙައުޤަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި ވެސް މިގޮތަށް ބައިވަރު ނަންތައް ޢަރަބި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ތަބާވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބުގެ ގޮތުން ދުނިޔެ ކުރިއަރަމުން ދާއިރު، އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތުގެ ބޭނުންކޮށް، މިވަނީ ތަފާތު

ތީ ސިޔާސީ ކަމެއް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘ޞަޙާބީބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ އިބްނު އައްޒުބައިރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‘”ބަނޫ ތަމީމްގެ (ތަމީމް ޤަބީލާގެ) ވަފްދެއް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه

ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށްފަހު “صَدَقَ اللهُ العَظِيْم” ކިޔުން

ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގަޔާއި، ޓީވީތަކުންނާއި ރޭޑިޔޯއިން ގެނެސްދެވޭ ޤުރުއާން ކިޔެވުންތަކުގައި، ކިޔަވާ ނިމުމަށްފަހު “صَدَقَ اللهُ العَظِيْم” ކިޔާތަންފެނެއެވެ. ނުވަތަ އަޑުއިވެއެވެ.

ތިބާ ދޮގުހަދައިފި!

އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ ހެޔޮ ޢަމަލެއްވެސް ކުރަންޖެހޭނީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާހާލުއެވެ. އެހެނީ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ އަދި މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.

ތީ ހަމަ ތެދެއްތަ؟

ގޭތެރޭގައި ތިބެގެންވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިންނާއި މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރު ބަލާލެވެއެވެ.

ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުން

އިސްލާމްދީނަކީ ޞުލްޙައަށް ބާރުއަޅާދީނެއްކަމުން، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވުން އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޢާއިލާއަށް އުނގަންނައިދިނުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. މުޖުތަމަޢުތައް އެކުލެވެނީ ޢާއިލާތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު ޢާއިލާތައް ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމީ މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމެވެ. ގިނަފަހަރަށް އެކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރެވެނީ އެކަމުގެ އަހައްމިއްޔަތު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފޮތުން ފިލާވަޅުތަކެއް

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ

މުޢުޖިޒާތް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 6

11- އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްވުނު މުޢުޖިޒާތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނަށްވެސް އޭގެ ސޫރަތެއްހާ މިންވަރުވެސް ގެނެސްގަތުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ފަޞާޙާތްތެރިކަމާއި ބަލާޣާތްތެރިކަމާ އަދި އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީމީހުން ދެކެ

އަލްއިޚުލާސް ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

މިދިޔަ އަހަރު ދިމާވި މަޑަގަސްކަރައިގެ ވަރަށް ޒުވާން ކުއްޖެއް އޭނާ އިސްލާމްވީ ކީއްވެތޯ އެހުމުން ޖަވާބުގައި ބުނީ އެސަބަބަކީ ސޫރަތުލް އިޚުލާސް ކަމަށެވެ.    އޭނާއަކީ ކުރިން ނަޞާރާއެކެވެ.  މިސޫރަތަކީ ކީރިތިޤުރުއާނުގެ 112ވަނަ ސޫރަތެވެ. މި

ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް 2

ބައެއް މަޝްހޫރު ތަފްސީރު ފޮތްތައް 1-      ތަފްސީރުއްޠަބަރީ: މިފޮތުގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ‘ޖާމިޢުލްބަޔާން ޢަން ތައުވީލި އާޔިލްޤުރުއާން’ އެވެ. ލިޔުއްވީ އަލް އިމާމުލް މުފައްސިރު މުޙައްމަދު ބިން ޖަރީރު އައްޠަބަރީ ރަޙިމަހުﷲއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެފުރަތަމަ

ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް 1

ތަފްސީރަކީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ﷲތަޢާލާގެ ފޮތް ވިސްނައިދީ އޭގެ މާނަ ބަޔާންކޮށް، އެއިން ޙިކްމަތްތަކާއި ޙުކުމްތައް ނެރެދޭ ޢިލްމަށް ކިޔާނަމެކެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ގޮންޖެހުން

ޢަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމުން ހަމައެހެންމެ ޣައިރު މުސްލިމުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަދަބިއްޔާތުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފޮތެވެ.

ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. ޤުރުއާނަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ. އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ. އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި އަޅުތަކުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ އިލާހީ

ބަސްމަލާގެ ތަފްސީރު

ބަސްމަލާ ބޭނުންކުރަނީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް ޙަސްބަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި لا حول ولا قوة إلا بالله ކިޔުމަށް ޙައުޤަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި ވެސް މިގޮތަށް ބައިވަރު ނަންތައް ޢަރަބި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ތަބާވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބުގެ ގޮތުން ދުނިޔެ ކުރިއަރަމުން ދާއިރު، އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތުގެ ބޭނުންކޮށް، މިވަނީ ތަފާތު

ތީ ސިޔާސީ ކަމެއް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘ޞަޙާބީބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ އިބްނު އައްޒުބައިރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‘”ބަނޫ ތަމީމްގެ (ތަމީމް ޤަބީލާގެ) ވަފްދެއް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه

ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށްފަހު “صَدَقَ اللهُ العَظِيْم” ކިޔުން

ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގަޔާއި، ޓީވީތަކުންނާއި ރޭޑިޔޯއިން ގެނެސްދެވޭ ޤުރުއާން ކިޔެވުންތަކުގައި، ކިޔަވާ ނިމުމަށްފަހު “صَدَقَ اللهُ العَظِيْم” ކިޔާތަންފެނެއެވެ. ނުވަތަ އަޑުއިވެއެވެ.

ތިބާ ދޮގުހަދައިފި!

އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ ހެޔޮ ޢަމަލެއްވެސް ކުރަންޖެހޭނީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާހާލުއެވެ. އެހެނީ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ އަދި މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.

ތީ ހަމަ ތެދެއްތަ؟

ގޭތެރޭގައި ތިބެގެންވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިންނާއި މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރު ބަލާލެވެއެވެ.

ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުން

އިސްލާމްދީނަކީ ޞުލްޙައަށް ބާރުއަޅާދީނެއްކަމުން، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވުން އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޢާއިލާއަށް އުނގަންނައިދިނުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. މުޖުތަމަޢުތައް އެކުލެވެނީ ޢާއިލާތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު ޢާއިލާތައް ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމީ މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމެވެ. ގިނަފަހަރަށް އެކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރެވެނީ އެކަމުގެ އަހައްމިއްޔަތު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފޮތުން ފިލާވަޅުތަކެއް

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ

މުޢުޖިޒާތް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 6

11- އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްވުނު މުޢުޖިޒާތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނަށްވެސް އޭގެ ސޫރަތެއްހާ މިންވަރުވެސް ގެނެސްގަތުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ފަޞާޙާތްތެރިކަމާއި ބަލާޣާތްތެރިކަމާ އަދި އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީމީހުން ދެކެ

އަލްއިޚުލާސް ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

މިދިޔަ އަހަރު ދިމާވި މަޑަގަސްކަރައިގެ ވަރަށް ޒުވާން ކުއްޖެއް އޭނާ އިސްލާމްވީ ކީއްވެތޯ އެހުމުން ޖަވާބުގައި ބުނީ އެސަބަބަކީ ސޫރަތުލް އިޚުލާސް ކަމަށެވެ.    އޭނާއަކީ ކުރިން ނަޞާރާއެކެވެ.  މިސޫރަތަކީ ކީރިތިޤުރުއާނުގެ 112ވަނަ ސޫރަތެވެ. މި

ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް 2

ބައެއް މަޝްހޫރު ތަފްސީރު ފޮތްތައް 1-      ތަފްސީރުއްޠަބަރީ: މިފޮތުގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ‘ޖާމިޢުލްބަޔާން ޢަން ތައުވީލި އާޔިލްޤުރުއާން’ އެވެ. ލިޔުއްވީ އަލް އިމާމުލް މުފައްސިރު މުޙައްމަދު ބިން ޖަރީރު އައްޠަބަރީ ރަޙިމަހުﷲއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެފުރަތަމަ

ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަގެއް 1

ތަފްސީރަކީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ﷲތަޢާލާގެ ފޮތް ވިސްނައިދީ އޭގެ މާނަ ބަޔާންކޮށް، އެއިން ޙިކްމަތްތަކާއި ޙުކުމްތައް ނެރެދޭ ޢިލްމަށް ކިޔާނަމެކެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ގޮންޖެހުން

ޢަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމުން ހަމައެހެންމެ ޣައިރު މުސްލިމުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަދަބިއްޔާތުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފޮތެވެ.

ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. ޤުރުއާނަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ. އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ. އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި އަޅުތަކުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ އިލާހީ