[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 8 – މުސްލިމުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް)

އަހުލުއްސުންނާ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތައް:

 

1- މުސްލިމުވެރިންގެ އަޑުއަހާ ކިޔަމަންގަތުން. އެއީ ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު ވެރިއެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ފާޖިރު ވެރިއެއްކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. އެއީ ﷲއަށް އުރެދުމަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކުއެވެ. ފަހެ ޚާލިޤުވަންތަ ﷲ އަށް އުރެދުމެއްވާ ކަމެއްގައި މަޚްލޫޤަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުމެއް ނުވެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [سورة النساء ٥٩]‏ ‎

މާނައީ: “އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ﷲއަށް ކިޔަމަންވާށެވެ! އަދި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވެރިންނަށްވެސް މެއެވެ! (އެބަހީ: ކިޔަމަންވާށެވެ.)”

އަދި ﷲގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ» [1]

މާނައީ: “މުސްލިމު އަޅާގެ މައްޗަށް އޮތީ (ވެރިންގެ) އަޑުއަހާ ކިޔަމަން ވުމެވެ. އޭނާ ރުހޭ ކަންތައްތަކުގައްޔާއި ނުރުހޭ ކަންކަމުގައިވެސް މެއެވެ. އެއީ ފާފައެއް ކުރުމަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެވެ. ފަހެ ފާފައެއް ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފިނަމަ ދަންނައެވެ. އެކަމުގައި އަޑުއަހާ ކިޔަމަންވުމެއް ނުވެއެވެ.”

2- މުސްލިމުވެރިންގެ ފަހަތުގައި ހުކުރުނަމާދާއި ޙައްޖާއި ޖިހާދު ކުރުން.

3- މުސްލިމު ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުނިކުތުން. އެއީ އޭގެ ސަބަބަން މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވެ، ފިތުނަތައް މެދުވެރިވެދާނެތީއެވެ.

 

ސުވާލުތައް

 

1- މުސްލިމު ވެރިންނަށް މުސްލިމުން އަދާކޮށްދޭން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

2- މުސްލިމު ވެރިއެއްގެ މައިގަނޑު ވަޒީފާއަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

3- މުސްލިމުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުލަފާ ފާޖިރަކު ހުރިނަމަވެސް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުން ހުއްދަ ނުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

4- ފާފައެއް ކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުން މުސްލިމު ވެރިންނަށް އެކަމުގައި ކިޔަމަންތެރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމުގެ ދަލީލު ބަޔާންކުރާށެވެ.


[1] رواه البخاري (7144)

مادة التوحيد ٦