[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އަޚް އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް

އޭ ﷲ ގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! މިޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘްފުޅުން ނަސޭހަތް ލިބިގަންނަމާތޯއެވެ.

  عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغفاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ – عَزَّ وَجَلَّ- أَنَّهُ ” قَالَ :

އޭ އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަށްތިބި ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! މިޤައުމަށް ތުރުކީއަށް ވީހެން ވިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ މިދާ ގޮތުން ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ތުކުރީއަށް މިޤައުމު ނުވާނެއެކޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ.

ތިމާ އެކަނިވާ ވަގުތު ފާފަތައްކުރުމާއި އުރެދުންތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ބިރުވެރިކަން

عَنْ ثَوْبَانِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ :« لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًامِنْ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ

މިބިންމަތީ ބުދަށް އަޅުކަން ކުރަން ފެށުނު ޙާދިޘާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިބްރަތްތަކެއް ނުވަނީތޯއެވެ؟

މިބިންމަތީ އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅުނު އިންސާނުންނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރި ބައެއްކަމަށާއި އެމީހުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގައި އެއްވެސް އުޞޫލެއް ގޮތެއް ފޮތެއް ގެންގުޅުނު ބައެއް

އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ވައްކަންކުރުމުން ރައްކާތެރިވެލައްވާ!

  أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ( أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قاَلُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ وَ كَيْفَ

تقبل الله منا ومنكم

ﷲ އަށް ތަކުބީރުކިޔައި އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ދުވަސްތަކެވެ.

ތައުހީދުގެ ކަލިމައަކީ އޭގައި ވަރަށް ބުރަދަން އެކުލެވިގެންވާ ކަލިމައެކެވެ.

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ” قاَلَ مُوْسَى : يَا رَبِّ، عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوْكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަސް އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ޚާއްސަވީ ކީއްވެބާ؟

އަހަރުމެންނާ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ޙައްޖުމަހުގެ ދުވަސްތަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލަކަށް ވެފައިވަނީ މިދުވަސްތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެހެން ދުވަސްތަކަށްވުރެ

ރޭގަނޑެއްގެ ދަތުރު

   ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވުމުގެ އެއްއަހަރު ކުރީގެ ރެއެއްގެ ވަގުތެވެ. މަޑުމައިތިރިކަމާއި، ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ މައްކާގެ މައްޗަށް ވެރިވެފައެވެ. ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ

އިންސާނާގެ މަރު 2

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިހެން ދިމާވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ﷲ އިރާދަ ކުރައްވައިފިނަމަ ހަށިގަނޑު އެގޮތަށް ނުބައި ނުވެވެސް އޮވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަށިގަނޑު ނުބައިވުން އެއީ އަހަރުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު މެސެޖެއް

އިންސާނާގެ މަރު 1

ހިނގާ ކޮންމެ ސިކުންތަކާއެކު ތިމާގެ އުމުރު ކުރުވަމުން އަންނަކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. މި ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ މީހަކީ މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެ މީހެކެވެ. މިގޮތުން އެތަށް ބަޔަކު މިހާރު

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ ތިމާގެ ދުޢާ އިޖާބަވުމަށްވާ މަގެކެވެ.

މާތް ﷲ އެދެބައިކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ﷲ ބުން ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ ތިމަން އަޑު އެއްސެވީމެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ އުއްމަތެއްގެ މީހުންކުރެ ތިން މީހަކު އެއްދުވަހަކު ދަތުރަކު ނިކުތެވެ.

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 4

މިމައުޟޫޢުގައި ދެން ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނެތް ކުދިންނާ ކައިވެނިކުރުމަށެވެ. މިމައްސަލައަށް ބަލާއިރު އިތުބާރުހުރި އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު އަދި ފިޤުހުވެރި ބޭކަލަކުވެސް މިއީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެއްނެތެވެ. ހަމައެކަނި އައިސްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެ

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 3

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއް ނުވާ ދަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީގެ ފަތުވާގައިވެއެވެ. ” ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނެތް ދަރިއަކަސް ރަނގަޅުގޮތުގައި އިސްލާމްދީންމަތީ ދެމިހުރެ ދުނިޔެދޫކޮށްފައިވާނަމަ ވަންނާނީ ސުވަރުގެއަށެވެ. އޭނާ ނަޙަލާލު ދަރިއަކަށްވުން އެއީ،

ނަރަކައިގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކަމުގައި އަންހެނުން ވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ” އޭއަންހެނުންނޭވެ! ތިޔަކަނބަލުން ޞަދަޤާތްދީ ފާފަފުއްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުންގިނަ ކުރާށެވެ. އެހެނީ ތިޔަކަނބަލުންކުރެ ގިނަބަޔަކު ނަރަކައިގައިވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ.

އޭ ﷲ ގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! މިޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘްފުޅުން ނަސޭހަތް ލިބިގަންނަމާތޯއެވެ.

  عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغفاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ – عَزَّ وَجَلَّ- أَنَّهُ ” قَالَ :

އޭ އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަށްތިބި ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! މިޤައުމަށް ތުރުކީއަށް ވީހެން ވިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ މިދާ ގޮތުން ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ތުކުރީއަށް މިޤައުމު ނުވާނެއެކޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ.

ތިމާ އެކަނިވާ ވަގުތު ފާފަތައްކުރުމާއި އުރެދުންތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ބިރުވެރިކަން

عَنْ ثَوْبَانِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ :« لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًامِنْ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ

މިބިންމަތީ ބުދަށް އަޅުކަން ކުރަން ފެށުނު ޙާދިޘާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިބްރަތްތަކެއް ނުވަނީތޯއެވެ؟

މިބިންމަތީ އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅުނު އިންސާނުންނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރި ބައެއްކަމަށާއި އެމީހުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގައި އެއްވެސް އުޞޫލެއް ގޮތެއް ފޮތެއް ގެންގުޅުނު ބައެއް

އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ވައްކަންކުރުމުން ރައްކާތެރިވެލައްވާ!

  أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ( أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قاَلُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ وَ كَيْفَ

تقبل الله منا ومنكم

ﷲ އަށް ތަކުބީރުކިޔައި އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ދުވަސްތަކެވެ.

ތައުހީދުގެ ކަލިމައަކީ އޭގައި ވަރަށް ބުރަދަން އެކުލެވިގެންވާ ކަލިމައެކެވެ.

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ” قاَلَ مُوْسَى : يَا رَبِّ، عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوْكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަސް އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ޚާއްސަވީ ކީއްވެބާ؟

އަހަރުމެންނާ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ޙައްޖުމަހުގެ ދުވަސްތަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލަކަށް ވެފައިވަނީ މިދުވަސްތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެހެން ދުވަސްތަކަށްވުރެ

ރޭގަނޑެއްގެ ދަތުރު

   ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވުމުގެ އެއްއަހަރު ކުރީގެ ރެއެއްގެ ވަގުތެވެ. މަޑުމައިތިރިކަމާއި، ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ މައްކާގެ މައްޗަށް ވެރިވެފައެވެ. ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ

އިންސާނާގެ މަރު 2

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިހެން ދިމާވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ﷲ އިރާދަ ކުރައްވައިފިނަމަ ހަށިގަނޑު އެގޮތަށް ނުބައި ނުވެވެސް އޮވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަށިގަނޑު ނުބައިވުން އެއީ އަހަރުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު މެސެޖެއް

އިންސާނާގެ މަރު 1

ހިނގާ ކޮންމެ ސިކުންތަކާއެކު ތިމާގެ އުމުރު ކުރުވަމުން އަންނަކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. މި ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ މީހަކީ މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެ މީހެކެވެ. މިގޮތުން އެތަށް ބަޔަކު މިހާރު

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ ތިމާގެ ދުޢާ އިޖާބަވުމަށްވާ މަގެކެވެ.

މާތް ﷲ އެދެބައިކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ﷲ ބުން ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ ތިމަން އަޑު އެއްސެވީމެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ އުއްމަތެއްގެ މީހުންކުރެ ތިން މީހަކު އެއްދުވަހަކު ދަތުރަކު ނިކުތެވެ.

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 4

މިމައުޟޫޢުގައި ދެން ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނެތް ކުދިންނާ ކައިވެނިކުރުމަށެވެ. މިމައްސަލައަށް ބަލާއިރު އިތުބާރުހުރި އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު އަދި ފިޤުހުވެރި ބޭކަލަކުވެސް މިއީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެއްނެތެވެ. ހަމައެކަނި އައިސްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެ

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 3

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއް ނުވާ ދަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީގެ ފަތުވާގައިވެއެވެ. ” ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނެތް ދަރިއަކަސް ރަނގަޅުގޮތުގައި އިސްލާމްދީންމަތީ ދެމިހުރެ ދުނިޔެދޫކޮށްފައިވާނަމަ ވަންނާނީ ސުވަރުގެއަށެވެ. އޭނާ ނަޙަލާލު ދަރިއަކަށްވުން އެއީ،

ނަރަކައިގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކަމުގައި އަންހެނުން ވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ” އޭއަންހެނުންނޭވެ! ތިޔަކަނބަލުން ޞަދަޤާތްދީ ފާފަފުއްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުންގިނަ ކުރާށެވެ. އެހެނީ ތިޔަކަނބަލުންކުރެ ގިނަބަޔަކު ނަރަކައިގައިވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ.