[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 19 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މިއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިއިރު ބުނަންޖެހޭ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުދެންނެވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ބުނަންވާނީ ހަމައެކަނި، ‘އެންމެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲއެވެ.’ މިފަދައިންނެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 18 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނާއި މުޚާޠަބުކުރާއިރު، ‘އޭ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ’ މިފަދައިން ކިޔުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އޭގެބަދަލުގައި، ‘ﷲގެ ނަބިއްޔާ، ނުވަތަ ﷲގެ ރަސޫލާ’ ފަދަ ކަލިމަތަކެއް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 17 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ނަމަވެސް އެކަންތައް ލަސްތަކެއްނުވެ ހައްލުވެއެވެ. އެއީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އެބޭކަލުން ﷲތަޢާލާގެ ފޮތާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން އެކަމުގެ ޙައްލުހޯއްދަވާތީއެވެ. އެ 2މަޞްދަރުން ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާނާމަ ކަންތައް ވެގެންދާނޭގޮތް، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ނަޒަރުހިންގާލި ކޮންމެ މީހަކަށް މިއަދު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 16 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

އެހެންކަމުން، ﷲތަޢާލާގެ އަހުދުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މުސްލިމުންނާއެކު ވެފައިވާ އަހުދުތައްވެސް ފުއްދަންޖެހެއެވެ. އަދިކިއެއްތޯއެވެ! ކާފަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަހުދުތަކަށްވެސް ވަފާތެރިވާންޖެހެއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާތޯ؟ (1)

އައްޡުލްމު (އަނިޔާވެރިކަން) ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަށެވެ. އެއީ: 1-ﷲތަޢާލާގެ ޙައްޤުތަކުގައި އިންސާނާ އަނިޔާވެރިވުން. މިސާލު: އަޅުކަންކުރުމުގައި އެއިލާހާއި އެހެންފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށް އެއިލާހަށް ޝަރީކުކުރުން. މިއީ އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ އަނިޔާވެރިކަމެވެ. 2-އިންސާނާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވުން.

ސަލަފުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ނަޒަރެއް…3

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދިލްޢަޒީޒް ރަޙިމަހުﷲ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وبعد: އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަމުން މިދަނީ ޢުމަރު

ސަލަފުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ނަޒަރެއް…1

އެބޭކަލުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ބަލާލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރިމަތިވާ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައަކީ އެބޭކަލުންނަށް ކުރެވުނު ދުއްތުރާތަކާއި އަނިޔާތަކާ އަޅާކިޔާއިރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫންކަން އެނގި ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

‘އަލްއަސްޔާޙް’ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އާދަޔާޚިލާފް މައްސަލަ

ޤާޟީގެ މިޙުކުމް އަޑުއަހަން ޙައިޒާނަށް ކެތްނުކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯޓުތެރޭގައި ގަދަޔަށް ރުޔެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޣާލިބްވެސް ރުޔެވެ. ދެން އެއަށްފަހު މަންމަ އުފުއްލައިގެން ކޯޓަށްވެއްދި ގޮތަށް، ޣާލިބްގެ ކާރާއި ހަމަޔަށް ދެމީހުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި މަންމަ އުފުއްލައިގެން ގެންދިޔައެވެ.

އަހަރެމެންގެ ދުޢާ އިޖާބަނުވަނީ ކީއްވެ؟

ސަލަފުންގެ މަޝްހޫރު އިމާމެއް ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ބިން އަދުހަމް ރަޙިމަހުﷲ އަށް ދެންނެވުނުވެ. ” އަހަރެމެންގެ ދުޢާ އިޖާބަނުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟” ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ:

ސަލާމް ފެތުރުމަކީ ހައްލެއް

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: އެކަކު އަނެކަކަށް ސަލާމްކުރުމަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ސުންނަތެކެވެ. މުސްލިމުންގެ ޞިފައެކެވެ. ތަޤުވާވެރިންގެ އާދައެކެވެ. އެކުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އޮތް ވަސީލަތެކެވެ. ސުވަރުގެއަށް

މިގޮތަށް ކަންތައްވުމަށް އެދެމުހެއްޔެވެ؟

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. މަންމައަށް ވަރަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ އުޅުނު ޞާލިޙު މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަންމައަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމުގައި ދެމިހުރިއެވެ. އެއްދުވަހަކު

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 15 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މި ހަދީޘުންވެސް މިކަމުގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކަށް ބަލައި ތަދައްބުރު ކުރާމީހަކަށްވެސް މިކަމުގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 14 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 19 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މިއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިއިރު ބުނަންޖެހޭ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުދެންނެވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ބުނަންވާނީ ހަމައެކަނި، ‘އެންމެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲއެވެ.’ މިފަދައިންނެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 18 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނާއި މުޚާޠަބުކުރާއިރު، ‘އޭ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ’ މިފަދައިން ކިޔުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އޭގެބަދަލުގައި، ‘ﷲގެ ނަބިއްޔާ، ނުވަތަ ﷲގެ ރަސޫލާ’ ފަދަ ކަލިމަތަކެއް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 17 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ނަމަވެސް އެކަންތައް ލަސްތަކެއްނުވެ ހައްލުވެއެވެ. އެއީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އެބޭކަލުން ﷲތަޢާލާގެ ފޮތާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން އެކަމުގެ ޙައްލުހޯއްދަވާތީއެވެ. އެ 2މަޞްދަރުން ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާނާމަ ކަންތައް ވެގެންދާނޭގޮތް، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ނަޒަރުހިންގާލި ކޮންމެ މީހަކަށް މިއަދު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 16 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

އެހެންކަމުން، ﷲތަޢާލާގެ އަހުދުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މުސްލިމުންނާއެކު ވެފައިވާ އަހުދުތައްވެސް ފުއްދަންޖެހެއެވެ. އަދިކިއެއްތޯއެވެ! ކާފަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަހުދުތަކަށްވެސް ވަފާތެރިވާންޖެހެއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާތޯ؟ (1)

އައްޡުލްމު (އަނިޔާވެރިކަން) ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަށެވެ. އެއީ: 1-ﷲތަޢާލާގެ ޙައްޤުތަކުގައި އިންސާނާ އަނިޔާވެރިވުން. މިސާލު: އަޅުކަންކުރުމުގައި އެއިލާހާއި އެހެންފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށް އެއިލާހަށް ޝަރީކުކުރުން. މިއީ އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ އަނިޔާވެރިކަމެވެ. 2-އިންސާނާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވުން.

ސަލަފުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ނަޒަރެއް…3

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދިލްޢަޒީޒް ރަޙިމަހުﷲ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وبعد: އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަމުން މިދަނީ ޢުމަރު

ސަލަފުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ނަޒަރެއް…1

އެބޭކަލުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ބަލާލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރިމަތިވާ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައަކީ އެބޭކަލުންނަށް ކުރެވުނު ދުއްތުރާތަކާއި އަނިޔާތަކާ އަޅާކިޔާއިރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫންކަން އެނގި ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

‘އަލްއަސްޔާޙް’ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އާދަޔާޚިލާފް މައްސަލަ

ޤާޟީގެ މިޙުކުމް އަޑުއަހަން ޙައިޒާނަށް ކެތްނުކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯޓުތެރޭގައި ގަދަޔަށް ރުޔެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޣާލިބްވެސް ރުޔެވެ. ދެން އެއަށްފަހު މަންމަ އުފުއްލައިގެން ކޯޓަށްވެއްދި ގޮތަށް، ޣާލިބްގެ ކާރާއި ހަމަޔަށް ދެމީހުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި މަންމަ އުފުއްލައިގެން ގެންދިޔައެވެ.

އަހަރެމެންގެ ދުޢާ އިޖާބަނުވަނީ ކީއްވެ؟

ސަލަފުންގެ މަޝްހޫރު އިމާމެއް ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ބިން އަދުހަމް ރަޙިމަހުﷲ އަށް ދެންނެވުނުވެ. ” އަހަރެމެންގެ ދުޢާ އިޖާބަނުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟” ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ:

ސަލާމް ފެތުރުމަކީ ހައްލެއް

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: އެކަކު އަނެކަކަށް ސަލާމްކުރުމަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ސުންނަތެކެވެ. މުސްލިމުންގެ ޞިފައެކެވެ. ތަޤުވާވެރިންގެ އާދައެކެވެ. އެކުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އޮތް ވަސީލަތެކެވެ. ސުވަރުގެއަށް

މިގޮތަށް ކަންތައްވުމަށް އެދެމުހެއްޔެވެ؟

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. މަންމައަށް ވަރަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ އުޅުނު ޞާލިޙު މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަންމައަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމުގައި ދެމިހުރިއެވެ. އެއްދުވަހަކު

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 15 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މި ހަދީޘުންވެސް މިކަމުގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކަށް ބަލައި ތަދައްބުރު ކުރާމީހަކަށްވެސް މިކަމުގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 14 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ