[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 06 (ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދެނެގަތުން)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުނަކަށްވީހިނދު އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މި ލީފްލެޓު ތައްޔާރުކުރެވިފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ޤުރުއާންކްލާސްތަކާއި އަދި މިނޫނަސް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެނެވެ. އެހެންކަމުން ރޯދައާއި ގުޅުންހުރި ތަފްޞީލީ ޙުކުމްތަކެއް މި ލީފްލެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގައި ޛިކުރުކޮށްފައިވާނީ ރޯދައާއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު އަދި އެންމެ އަސާސީ ނުކުތާތަކެވެ.

 ދުޢާއަކީ، ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލީފްލެޓްގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ