[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ١ (5 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ﷲ ހެއްދެވި ތަކެތީގައިވާ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޢަޖައިބުތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

**************************************************

5 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ