[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ: ވަރީގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުން

މިއީ 04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي –حفظه الله– ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.

 

 

 

ފައިލް ސައިޒް: 15 mb

 

ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް

 

ޚުޠުބާ ވިދާޅުވުމަށް