[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٥ ( ف 2 ، د 3 –އިސްލާމްކަމުގެ އެހެނިހެން ރުކުންތަކުގެ ދަލީލުތައް )

thauheedh 5

ނަމާދާއި ޒަކާތުގެ ދަލީލަކީ އަދި ތައުޙީދުގެ ތަފްސީރަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މިވަޙީބަސްފުޅެވެ.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾([1])

މާނައީ: “ކިޔަމަންތެރިކަން ﷲއަށް ޚާލިޞްކުރާޙާލު ޙުނަފާއިންގެ ގޮތުގައި (އެބަހީ: ތައުޙީދުގެ މަގަށް ލެނބިހުރެ) ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި، ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ޒަކާތްދިނުމަށް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުވެވިގެންނުވެއެވެ. އަދި ސީދާވެގެންވާ ދީނަކީ އެއީއެވެ.”

ރޯދައިގެ ދަލީލަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މިވަޙީބަސްފުޅެވެ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  ([2])

މާނައީ: “އޭ އީމާންވި މީސްތަކުންނޭވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީ މީހުންގެ މައްޗަށް ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެވުނު ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެވިއްޖެއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ.”

ޙައްޖުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މިވަޙީބަސްފުޅެވެ.

﴿…وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [3]

މާނައީ: “އެކަމަށް މަގެއްފެނި ކުޅަދާނަވެއްޖެ މީހާ، އެގެފުޅަށްގޮސް ޙައްޖުވުމަކީ ﷲއަށްޓަކައި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށްއޮތް ވާޖިބެކެވެ. (އެކަމާ) ދެކޮޅުހަދައިފި މީހާ، (ދަންނައެވެ.) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، ﷲއީ، އެންމެހާ ޢާލަމްތަކަށް (ބޭނުންވެވޮޑިގަތުމުން) ފުދިވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.”

ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް

* ނަމާދަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ތަނބެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައަށް ފުރިހަމައަށް ހެކިވެވޭނީ އެކަން އަދާކޮށްގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ނަމާދު އަޅާމީހަކީ ކާފިރެކެވެ. މުއްދައްޘިރު ސޫރަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ [ سورة المدثر]

މާނައީ: ” ތިޔަބައިމީހުން ނަރަކަޔަށް ވެއްދީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ [42] އެއުރެން ބުނާނެތެވެ. ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ ތެރެޔަކު ތިމަންމެން ނުވަމުއެވެ. [43]”

* ރުހިގެންވާ ޙާލު ޒަކާތް ނެރުމަކީ މުދަލާ ގުޅުންހުރިކަންކަމުގައި މުސްލިމުމީހާ ﷲ އަށް ބޯލަނބާކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެއްކެކެވެ.

* ރޯދައާއި ޙައްޖަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ދެރުކުނެވެ. އިހުގެ ނަބީންނަށް، ﷲ ތަޢާލާވަނީ އެދެރުކުން އަދާކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. ހަމަފަދައިން، ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަވެސް، އެދެރުން އަދާކުރުމަށް އެއިލާހު އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

* މިހަތަރު ރުކުނަކީ އިންސާނާ ޙަޤީޤީ މުސްލިމަކަށް ހަދާ ކަންތައްތަކެވެ.

– ފަހެ ނަމާދަކީ ﷲ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާޙު ހަނދުމަކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުންފަދަ އަޅުކަންތަކުގެ އަސާސެވެ.

– ޒަކާތަކީ މުދަލާ ގުޅުން ހުރިކަންކަމުގެ އަސާސެވެ.

– ރޯދައަކީ ޙައްޤުގެ މަތީގައި ނަފްސު ސާބިތުކުރުމުގެ އަސާސެވެ.

– ޙައްޖަކީ ﷲގެ މަގުގައި ނަފްސާއި މުދަލުން ހޭދަކުރުމުގެ އަސާސެވެ.

ފަހެ އިސްލާމްދީނަކީ ކިހާ މަތިވެރި ދީނެއް ހެއްޔެވެ!

ސުވާލުތައް

  1. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތައް ބަޔާންކުރާށެވެ.
  2. އިސްލާމްކަމުގެ ތަނބަކީ ނަމާދުކަމުގައިވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
  3. އަންނަނިވި އާޔަތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިގެންވަނީ ކޮން ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ.

﴿…كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ … ﴾ [سورة البقرة ١٨٣]

  1. އަންނަނިވި ސުވާލުތަކަށް ރަނގަޅު ފާހަގައިން ނުވަތަ ނުބައި ފާހަގައިން ޖަވާބުދޭށެވެ.

– ޒަކާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ، އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. (   )

– ނަމާދަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ތަނބެވެ. (   )

– ޙައްޖުކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބުނަސް ނުވަތަ ނުލިބުނަސް ޙައްޖަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ. (   )

– ރޯދައިގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތައް ތަޙައްމުލުކުރުމަށް ނަފްސު ހޭނެއެވެ. (   )

  1. ޒަކާތާއި ރޯދައާ އަދި ޙައްޖުކުރުމުގެ ވާޖިބުކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ދަލީލުތައް ލިޔާށެވެ.

 

= ނުނިމޭ =

 ____________________________

([1]) [البينة: ٥ ]

([2]) [البقرة: ١٨٣]

([3]) [آل عمران: ٩٧]

مادة التوحيد ١ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٢ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٣ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٤ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٥  ގެ އެހެނިހެން ބައިތައް