[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކަހްފު ސޫރަތުގެ ތަރުޖަމާ 23-25

kahf pic

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

އަދި އެއްވެސްކަމަކާ ދޭތެރޭގައި ، “ހަމަކަށަވަރުން ، ތިމަންކަލޭގެފާނު މާދަމާ އެކަމެއް ކުރައްވާނަމޭ” ، ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުނުވާހުށިކަމެވެ!

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ۚ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَ‌بِّي لِأَقْرَ‌بَ مِنْ هَـٰذَا رَ‌شَدًا ﴿٢٤﴾

“… اللّه އިރާދަކުރެއްވިއްޔާއޭ…” ވިދާޅުވެފައި މެނުވީއެވެ. އަދި ކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައި ، ކަލޭގެފާނުގެ ރައްބުގެ މަތިން ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާށެވެ! އަދި ވިދާޅުވާށެވެ: “އަޅުގެ ރައްބު! މިއަށްވުރެ ތެދުމަގާ ކައިރި މަގަކުން މިއަޅާއަށް މަގުދައްކަވައިފާށިއެވެ”.

 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

އެއުރެންގެ ހޮހަޅައިގައި ، އެއުރެން ތިންސަތޭކަ އަހަރު ނިދާފައި ތިއްބެވެ. އަދި އިތުރު ނުވަ އަހަރު އެމުއްދަތަށް އެމީހުން އިތުރުކުރިއެވެ.