[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: رِسَالَةُ التَّوْحِيْد

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިފޮތަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށް، އައްޝައިޚް އަބޫ ބަކްރު އިބްރާހީމް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ތައުޙީދާއި، ތައުޙީދު ނަފީކުރާ ޝިރުކާއި އަދި ބިދުޢައިގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.  އަޤީދާގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މިފޮތަކީ ނުހަނު މުހިންމު ފޮތެކެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ، މިމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި އަދި މިފޮތް ލިޔުއްވި ޝައިޚަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  رسالة التوحيد

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް އަބޫ ބަކްރު އިބްރާހީމް رحمه الله 

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 49 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް)

ފައިލް ސައިޒް: 503.95 kb

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ