[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޭކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ

380965_2683583458307_1517980779_2834799_1527680582_nޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަނބިމީހާ ގާތު ރޭކުރާއިރު އަންނަނިވި ދުޢާ ކިއުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ.

 بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا(ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ 3271)

މި ދުޢާ ގައި އެކުލެވިގެންވާ މާނައީ: “ﷲގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ. އޭ މާތްﷲއެވެ. އަޅަމެން ޝައިތާނާ އާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ. އަދި އަޅަމެންނަށް ދެއްވާ ރިޒްޤުންވެސް (އެބަހީ: ދަރީންގެ ކިބައިން) ޝައިޠާނާ ދުރުކޮށް ދެއްވާނދޭވެ.”

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވަނީ:

فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا“ޞަޙީޙް  މުސްލިމް”

 ޔަޢުނީ: އިސްވެދިޔަ ފަދައިން ދުޢާ ކޮށް ހެދުމަށްފަހު ދެމީހުންގެ ފަރާތުން ދަރިއެއް ލިބުމަށް މިންވަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކުއްޖާއަށް ޝައިޠާނާގެ އުނދަގޫ ނުފޯރާނެއެވެ.” މިއެވެ.