[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ދޮގުހެކިދިނުމުން ރޯދައަށްކުރާ އަޘަރު

 ދޮގު ހެކިދިނުމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ސަބަބުން ރޯދަބާޠިލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ޖަވާބު: ދޮގުހެކިދިނުމަކީ ބޮޑެތިފާފަތުކުގެ ތެރެއިންވެސް ބޮޑުފާފައެކެވެ. އެއީ: މީހަކަށް ނޭނގޭކަމަކާމެދު ހެކިބަސްދިނުމެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަށް އެނގިފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ހެކިދިނުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރޯދަ ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަޖުރު އުނިވާނެއެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله

فتاوى أركان الإسلام / ص: ٤٨٥ / طبعة: دار الثريا للنشر