[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ލައިލަތުލް ޤަދްރި ޙާޞިލުވެއްޖެކަން މީހަކަށް އެނގޭނީ ކިހިނެތް؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެދުވަހުގެ ހެނދުނު އިރުއަރާއިރު އިރުގެ ދޯދި ނުހުންނާނެއެވެ. މާތް ޞަޙާބީ ޢުބައްޔު ބުން ކަޢުބު رضي الله عنه ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން އެރޭ ދެނެގަތުމަށް ފާރަވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ހަތާވީސްވަނަދުވަހު ހެނދުނު އިރުއަރާއިރު އޭގައި ދޯދި ނުހުންނަކަމަށެވެ. މިޢަލާމަތުގެ ސަބަބުން، އެރެއަކީ ހަތާވީސް ވިލޭރޭކަމަށް އެކަލޭގެފާނު ހުވާކޮށްފައި ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް [މިމަސްއަލާގައި] ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެހެން ރެއަކުވެސް އެރޭ ވެދާނެކަމެވެ. ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި ހަތާވީސް ވިލޭރޭ އެރެއަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެއްގައި އެކާވީސް ވިލޭރޭ ނުވަތަ ތޭވީސްވިލޭރޭ ނުވަތަ ފަންސަވީސްވިލޭރޭ ނުވަތަ އެހެން ރެއެއްގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ފަހެ ރައްކާތެރިގޮތަކީ ހުރިހާ ރެއެއްގައިވެސް ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާއިއެކު ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

جزاكم الله خيرا

ސަމާޙަތުއް ޝައިޚު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުން ބާޒް رحمه الله

______________________________________________

މިލުމުގެ އަޞްލު ބައްލަވާ(ޢަރަބި ބަހުން): ލިންކު