[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

abu_huraira

އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ދުޢާގައި ޝާމިލުވުމަށް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އިރު އެބައެއްގެ މައްޗަށް އެރި އެންމެ މާތް ބޭކަލުންނެވެ.

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަބޫ ހުރެއިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަކީ “އައްދައުސް” ކިޔާ ޔަމަނުގެ ޤަބީލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 7 ވަނަ އަހަރު އައްޠުފައިލް ބުން ޢަމްރު އައްދައުސީގެ އަތްމައްޗަށެވެ.

އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ދުޢާގައި ޝާމިލުވުމަށް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އިރު އެބައެއްގެ މައްޗަށް އެރި އެންމެ މާތް ބޭކަލުންނެވެ.

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަބޫ ހުރެއިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަކީ “އައްދައުސް” ކިޔާ ޔަމަނުގެ ޤަބީލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 7 ވަނަ އަހަރު އައްޠުފައިލް ބުން ޢަމްރު އައްދައުސީގެ އަތްމައްޗަށެވެ.