[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ

ނަޞްރު ލިބެނިވި ޖަމާޢަތް

އޭ ﷲ!  އަޅަމެންގެ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުން ރައްކާތެރިކުރައްވާނދޭވެ! އަދި ކާފިރުންގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރުދެއްވައި ގަދަކަންދެއްވާނދޭވެ!

ﷲ ތިބާއަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާށި!

މީހަކު ތިބާއަށް އެއްޗެއް ދީފިނަމަ ނުވަތަ ތިބާއަށް މަންފާއެއް ކޮށްދީފިނަމަ، ފަހެ ތިބާ އެމީހާއަށް “جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا” މިހެން ބުނާށެވެ. މިގޮތަށް ބުނެފިކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ އެމީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ޘަނާ ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވޭ ވަގުތު

ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގައި، ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވޭނެކަމަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.

އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތުން އަދި ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

އޭނާގެ މައްޗަށް މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ދޫފުޅުން ލަޢުނަތް ލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ވައްތަރުވެގަތުން ވަނީ ބޮޑެތި ފާފައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޤުއްލަތައިންގެ ޙަދީޘް

މި ޙަދީޘުގެ ޝަރަޙައިގައި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ޚުލާސާއަށް ބަލާއިރު، ފެނުގެ މިންވަރު، ދެޤުއްލައަށްވުރެ ގިނަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ނުވަތަ މަދު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ނަޖިހެއް އެ ފެނާ އެކުވުމުގެ ސަބަބުން ފެން ނަޖިސް ވެގެންދާނީ، (އެނަޖިހުގެ ސަބަބުން) އެފެނުގެ ވަހަށް ނުވަތަ ރަހައަށް ނުވަތަ ކުލައަށް ބަދަލު އައި ނަމައެވެ.

ބުލޫޣުލް މަރާމުގެ ޝަރަޙަ 1

ބުލޫޣުލް މަރާމަކީ ފިޤުހީ ބާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އަޙާދީޘުލް އަހްކާމުތައް (ފިޤުހީ ޙުކުމްތައް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ޙަދީޘްތައް) ޖަމާކޮށް އަލް ޙާފިޡް އަބިލް ފަޟްލު، ޢަލީ އިބްނު އަޙްމަދު އިބްނު ޙަޖަރު އަލް އަސްޤަލާނީ އެކުލަވާލާފައިވާ ޙަދީޘް ފޮތެކެވެ.

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 29

الحديث الثاني والأربعون: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 28

الحديث الحادي والأربعون: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 27

الحديث التاسع والثلاثون:   عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي؛ الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 26

الحديث السابع والثلاثون: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعالَى، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ،

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 25

الحديث السادس والثلاثون:   عَنْ أَبِي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 24

الحديث الخامس والثلاثون: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ

ނަޞްރު ލިބެނިވި ޖަމާޢަތް

އޭ ﷲ!  އަޅަމެންގެ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުން ރައްކާތެރިކުރައްވާނދޭވެ! އަދި ކާފިރުންގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރުދެއްވައި ގަދަކަންދެއްވާނދޭވެ!

ﷲ ތިބާއަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާށި!

މީހަކު ތިބާއަށް އެއްޗެއް ދީފިނަމަ ނުވަތަ ތިބާއަށް މަންފާއެއް ކޮށްދީފިނަމަ، ފަހެ ތިބާ އެމީހާއަށް “جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا” މިހެން ބުނާށެވެ. މިގޮތަށް ބުނެފިކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ އެމީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ޘަނާ ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވޭ ވަގުތު

ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގައި، ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވޭނެކަމަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.

އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތުން އަދި ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

އޭނާގެ މައްޗަށް މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ދޫފުޅުން ލަޢުނަތް ލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ވައްތަރުވެގަތުން ވަނީ ބޮޑެތި ފާފައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޤުއްލަތައިންގެ ޙަދީޘް

މި ޙަދީޘުގެ ޝަރަޙައިގައި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ޚުލާސާއަށް ބަލާއިރު، ފެނުގެ މިންވަރު، ދެޤުއްލައަށްވުރެ ގިނަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ނުވަތަ މަދު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ނަޖިހެއް އެ ފެނާ އެކުވުމުގެ ސަބަބުން ފެން ނަޖިސް ވެގެންދާނީ، (އެނަޖިހުގެ ސަބަބުން) އެފެނުގެ ވަހަށް ނުވަތަ ރަހައަށް ނުވަތަ ކުލައަށް ބަދަލު އައި ނަމައެވެ.

ބުލޫޣުލް މަރާމުގެ ޝަރަޙަ 1

ބުލޫޣުލް މަރާމަކީ ފިޤުހީ ބާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އަޙާދީޘުލް އަހްކާމުތައް (ފިޤުހީ ޙުކުމްތައް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ޙަދީޘްތައް) ޖަމާކޮށް އަލް ޙާފިޡް އަބިލް ފަޟްލު، ޢަލީ އިބްނު އަޙްމަދު އިބްނު ޙަޖަރު އަލް އަސްޤަލާނީ އެކުލަވާލާފައިވާ ޙަދީޘް ފޮތެކެވެ.

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 29

الحديث الثاني والأربعون: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 28

الحديث الحادي والأربعون: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 27

الحديث التاسع والثلاثون:   عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي؛ الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 26

الحديث السابع والثلاثون: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعالَى، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ،

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 25

الحديث السادس والثلاثون:   عَنْ أَبِي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 24

الحديث الخامس والثلاثون: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ