[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދުކުރާ މީހާއާއި އެމީހެއްގެ ސުތުރުއާ ދެމެދުން ހުރަސްކުރުމުގެ ޙުކުމް – 2

ދެވަނައަށް: އިޖުމާޢު

 

އިބުނު ޙަޒްމު رحمه الله ވަނީ މިކަމުގެ މައްޗަށް އިޖުމާޢު ނަގުލުކުރައްވާފައެވެ.

އިބުނު ޙަޒްމު رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“ނަމާދުކުރާ މީހާއާ އޭނާގެ ސުތުރާގެ ދެމެދުން ހުރަސްކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިއްތިފާޤުވެފައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަންކުރާމީހާ ފާފަވެރިވެގެން ދާނެއެވެ.”

[مراتب الإجماع (ص: 30)]

 

=ނުނިމޭ=

 


 

މަޞްދަރު

 

ސުތުރާއާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ލިޔުންތައް