[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ނޫޙު عليه السلام ގެ ވާހަކަ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

ކުޑަކުދިންނަކީ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ބައެކެވެ. އެކުދިންނަށް ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކަކީ ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަތަކަކަށްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކުދިން ޢުމުރުން ދޮށީވެ، ދުނިޔަވީ އެކި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަޝްޣޫލުވުމުގެ ކުރިން ދީނީ ގޮތުން ކިޔައިދެވޭ ތަރުބަވީ ވާހަކަތަކަކީ – ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު – އެކުދިންގެ މުޅި ޙަޔާތުގައިވެސް ހެޔޮ އަޘަރުތަކެއް ފެންނާނެ ކަމެކެވެ.

މި ސިލްސިލާގައި މިގެނެސްދެނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކެވެ. މިފޮތް ލިޔުމުގައި އަޞްލަކަށް ބަލާފައިވާނީ قصص النبيين للأطفال މިފޮތެވެ. މިފޮތްވާނީ ކުޑަކުދިންނާ އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް ތަހުޒީބުކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެއްސައެވެ.

ދުޢާއަކީ މި މަސައްކަތަކީ ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން ނޫޙު عليه السلام ގެ ވާހަކަ
އެކުލަވާލީ ޢަބްދުލްމުޢިއްޒު ރަޝީދު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  64 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 4 MB

 

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ