[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތުތަކާއި ޙާލަތްތައް – 2

  1. ފަރުޟު ނަމަދުތަކަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދު އަދި ހަނގުރާމައިގެ ސަފުތައް ތަރުތީބުކުރާ ހިނދު

((ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا))

[رواه أبو داود (2540)، وصححه الألباني في المشكاة (672)]

މާނައީ: “ރައްދު ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ރައްދު ނުކުރެވޭ ދެކަމެއް ވެއެވެ. (އެއީ) ބަންގި ގޮވާ ވަގުތާއި ހަނގުރާމައިގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ކުރިމަތިލާ އިރުގައި ކުރާ ދުޢާއެވެ.”

 

  1. ވާރޭ ވެހޭ ހިނދު

އިސްވެ ދިޔަ ޙަދީޘްގައި ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި މިފަދައިންވެސް ވެއެވެ.

((وَوَقْتُ الْمَطَرِ))

[رواه أبو داود (2540)، وصححه الألباني في المشكاة (672)]

މާނައި: “އަދި ވާރޭ ވެހޭ ވަގުތުގައެވެ.”

 

  1. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއް

((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ))

[رواه مسلم 166 – (757)]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ރޭގަނޑުގައި ވަގުތެއް ވެއެވެ. އެވަގުތުގައި މުސްލިމަކު، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ކަމެއްގައި ހެޔޮ ގޮތް އެދި ދެންނެވުމުން، އެކަމެއް އެމީހަކަށް ދެއްވާނެއެވެ. އަދި އެއީ ކޮންމެ ރެއެއްގައެވެ.”

 

  1. ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއް

((فِي الجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ))

[رواه البخاري (5294)، ومسلم 13 – (852)]

މާނައީ: “ހުކުރު ދުވަހު ވަގުތެއް ވެއެވެ. މުސްލިމަކު އެވަގުތުގައި ދުޢާކުރުމުގައި ދެމިހުރެ [1] ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ހެޔޮކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ދެއްވާނެއެވެ.”

 

= ނުނިމޭ =

___________________________________

މިލިމުގެ އަޞްލު

 

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް

[1] ބައްލަވާ: فتح الباري لابن حجر (2/412).