[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 13 – ކުޑަ ކުފުރު)

ކުޑަ ކުފުރަކީ ކުފުރުގެ ނަމުން ނަން ދެއްވާފައިވާ ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން މިއްލަތުން ބޭރުނުވާ ކުފުރެވެ. އެއީ މިޘާލަކަށް ނިޢުމަތްތަކަށް ކާފިރުވުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ.

﴿وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة النحل ١١٢] 

މާނައީ: “އަމާންވެ، ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ ރަށެއްގެ މިޘާލުން، ﷲ މިޘާލެއް ޖެއްސެވިއެވެ. ކޮންމެ ދިމާޔަކުން ތަނަވަސްވެގެންވާ ގޮތުގައި، އެ ރަށަށް ރިޒުގު އާދެއެވެ. ދެން ﷲ ގެ ނިޢުތްތަކަށް އެ ރަށުގެ މީހުން ކާފިރުވިއެވެ. ދެން އެއުރެން ކޮށްއުޅުނު ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި، ބިރުވެރިކަމުގެ ފޭރާންލައްވައި، އެކަމުގެ ރަހަ އެއުރެންނަށް ﷲ ދެއްކެވިއެވެ.”

އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾  [سورة إبراهيم ٣٤]

މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާއަކީ އަނިޔާވެރިވުން ބޮޑު، (ނިޢުމަތްތަކަށް) ކުފުރުވުން ގިނަ މީހެކެވެ.”

 

 

ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް

 

* ކުޑަ ކުފުރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އެއީ ކުފުރެއްކަމަށް ނަން ދެއްވާފައިވާ ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން، ބޮޑު ކުފުރަށް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ މިޘާލަކީ ﷲ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ހުވާކުރުމާއި ނިޢުމަތްތަކަށް ކާފިރުވުމެވެ.

* ނިޢުމަތްތަކަށް ކާފިރުވުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. އަދި އޭގެން ދަލީލު ކުރަނީ އެކަން ކުރާ މީހާގެ އީމާންކަމުގެ ބަލިކަށިކަމަށެވެ. އެހެނަސް އެފަދަ މީހަކު އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނުން ބޭރު ނުވާނެއެވެ.

 

 

ސުވާލުތައް

 

1- ކުޑަ ކުފުރަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

2- ކުޑަ ކުފުރަށް އަރައިގަންނަ މީހާ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނުން ބޭރު ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

3- މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ރިސާލަތް ދޮގުކޮށްފިމީހާގެ ކިބައިގައި އެވަނީ ބޮޑު ކުފުރު ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކުޑަ ކުފުރު ހެއްޔެވެ؟

= ނުނިމޭ =

_____________________________

 

مادة التوحيد ٦