[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: މުސްލިމެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެ 10 އަދަބު

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. وَالْصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وبَعْدُ:

އިސްލާމްދީނުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިޔަތުކަމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ދަރުމައާއި ޘަވާބެއް ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވައެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ޤިޔާމަތްދުވަހު މުއުމިނު އަޅާގެ ހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤަށް ވުރެ ބަރު އެއްޗެއް ނުވެއެވެ.

މި ކުޑަކުޑަ ފޮތަކީ “އައްޝައިޚް ޞާލިޙް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ޙަމަދް އަލްޢުޞައިމީ حفظه الله  ލިޔުއްވަވާފައިވާ “الْآدَابُ الْعَشَرَةُ” ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. ފޮތް އެކުލަވާލުވުމުގައި ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޝައިޚަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވަވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ! އަދި އަޅުގަނޑުގެ މި ޢަމަލުގައި ބަރަކާތްލައްވަވާ، މިއީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ލެއްވެވުމެވެ! آمين.

وَصَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

 

ފޮތުގެ ނަން މުސްލިމެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެ 10 އަދަބު
ތަރުޖަމާކުރީ ޖަޢުފަރު މުޙައްމަދު ޢުޘްމާން
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  10ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 774 kb

 

ފޮތްޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ