[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ 63

3- ޙަދީޘް ލިޔެ ޖަމާކުރުމަށް އެބޭކަލުންގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވުން. އަންނަނިވި މިޘާލުތަކުން އެކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.

ހ. ޢިލްމު ލިޔެރައްކާކުރުމަށް أنس بن مالك الأنصاري – رضي الله عنه – އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިދަރިކަލުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.

“އޭ ދަރިންނޭވެ! ޢިލްމު ލިޔެ ރައްކާކުރާށެވެ.”

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ.

“ނުލިޔާ މީހެއްގެ ކިބައިގައިވާ ޢިލްމަކީ އެއީ ޢިލްމެއްކަމުގައި ތިމަން ބޭކަލުން ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ.” [1]

ށ. حَبر الأمَّة (މިއުންމަތުގެ ޢިލްމުވެރިޔާ) ކަމުގައިވާ عبد الله بن عباس ގެ އެތައް ދަރިވަރުންނެއްގެ އަރިހުން އަލްޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީވަނީ އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ރިވާކުރައްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
“ލިޔެގެން ޢިލްމު ރައްކާތެރިކުރާށެވެ. ޢިލްމު އެންމެ ރަނގަޅަށް ރައްކާކުރެވޭނީ ލިޔެގެންނެވެ.” [2]  
ނ. އަދި އަލްޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީވަނީ ޢުމަރުގެފާނުގެ އަރިހުންވެސް އެތައް ސަނަދަކުން އަންނަނި ބަސްފުޅު ރިވާކުރައްވާފައެވެ.

“ލިޔެގެން ޢިލްމު ރައްކާކުރާށެވެ.” [3]

ރ. އަދި علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ދިރުހަމަކަށް ޢިލްމު ގަންނާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟”

أبو خيثمة ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މުރާދަކީ: އެއްދިރުހަމަށް ދޭ ފަތްފުށް ގަނެގެން ޢިލްމު ލިޔާނީ ކޮންބޭކަލެއް ހެއްޔެވެ. [4]

= ނުނިމޭ =

_________________________

އެހެނިހެން ބައިތައް

 

[1] تقييد العلم ص: 96، طبقات ابن سعد 7 / 14.

[2] تقييد العلم ص: 92، جامع بيان العلم 1 / 72.

[3] المصدر السابق.

[4] طبقات ابن سعد 6 /116 تقييد العلم ص: 90.