[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރިވެތި އަޚްލާޤަކީ އަޅުކަމެއްތަ؟ 2

ރިވެތި އަޚުލާޤުގައިވަނީ ހުރިހާ ހެޔޮކަމެއް ޖަމާކުރެވިގެންނެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

«البِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ» [رواه مسلم]

މާނައީ: “ހެޔޮކަމަކީ ޚުލުޤު ރިވެތިވުމެވެ.”
ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ޚުލުޤު ހުންނެވި ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން އަނަސް ބުން މާލިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا » [متفق عليه]

މާނައީ: “މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ އެންމެ ޚުލުޤު ރިވެތި ބޭކަލަކީ ނަބިއްޔާ ﷺ އެވެ.”
އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅުން އުފާވެރިކަމާއި ހިނިތުންވުމާއި އުންމީދު އާވާފަދަ ކުލަވަރުތައް ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި ހިތްޕުޅާ ނުވާކަމާއި ފޫހިކަން މޫނުމަތިން ނުދައްކަވައެވެ.

ޖަރީރު ބުން ޢަބްދުﷲ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ.

“ތިމަންކަލޭގެފާނު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ފަހަރަކު، ﷲ ގެ ރަސޫލާ ﷺ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހިނިފުޅުވެޑުވިއެވެ.”

އަދި އެކަލޭގެފާނު ސިފަކުރައްވަމުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [سورة القلم  ٤]

މާނައީ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނު ވަނީ މާތްވެގެންވާ ޚުލުޤުފުޅެއްގެ މަތީގައިކަން ކަށަވަރެވެ.”

އަދި އާޚިރަތްދުވަހުން ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ މަޖުލީހާ، އެންމެ އަރިހުގައި ވާހުށީ އީމާންކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

« إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا » [سنن الترمذي وصححه الألباني]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެން ވާހުށީ އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނާ އެންމެ އަރިސްވެގެން ވާހުށީ، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެންމެ ޚުލުޤު ހެޔޮ މީހުންނެވެ.”

____________________________________

މިލިޔުމަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ د.عبدالمحسن القاسم ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ الخطوات إلى السعادة (ބާއްޖަވެރިކަމާ ދިމާއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް)، މިރިސާލާއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް