[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމު ޙަދީޘްފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 2

umdapicالحمد لله رب العالمين.  والصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. و بعد

ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމު މިފޮތަކީ އިމާމު އަބްދުލްޣަނީ އަލްމަޤްދިސީ ރަޙިމަހުﷲ ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމްތަކާ ބެހޭ ވަރަށް މަޝްހޫރު ކުޑަ ޙަދީޘްފޮތެކެވެ. މިހުށައަޅާލަނީ މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާގެ ދެވަނަބައެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު  މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި އަޚުންނަށް ﷲ ހެޔޮޖަޒާދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އާމީން.

ދެވަނަބައި ޑައުންލޯރޑުކުރައްވާ : ލިންކު

އެއްވަނަބައި ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ