[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުނު ފޭރާން

 

 

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ ތާރީޚީ ނަޒަަރަކުން ދިވެހ އަންހެނުންގެ އުނުފޭރާމަށެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުނު ފޭރާން
އެކުލަވަލީ އިބްރާހީމް ޖަދީދު އަޙްމަދު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 101 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 5.32 mb

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ