[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ: ޢީދު މީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް

eedhu meelaadhuge haqeeqai

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޛިކުރާ އާކުރެވެއެވެ. ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޛިކުރާ އާކުރަން، އަހަރެމެން މުސްލިމުން މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނުގެ އުފަންދުވަސް ނުވަތަ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

ކޮންމެ ޒަމާނަކުވެސް މިބިދުޢައާއި ދެކޮޅުހަދައި މީގެ ބާތިލްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ބަޔަކުވެއެވެ. ޙައްޤު ބަޔާންކޮށްދެވުމުން، އެބިދުޢައަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ދައްކާނެ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް އެބިދުޢަ ހަދަމުންދާ މީހުންގެ އަތުގައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް އަސާސެއް ބުރަދަނެއް ނެތް ވާހަކަތައް މިފަދަ މީހުން ދައްކައި އުޅެއެވެ.

(ނޯޓު: މިލިޔުމަކީ އަލް އަޚް އިބްރާހީމް ޔާމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ހަދާފައިވާ އޯޑިއޯއެކެވެ.)

ޑައުންލޯޑުކުރައްވުމަށް

އޯޑިއޯ އާ ގުޅޭ ލިޔުން