[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދުގެ މާތްކަން

ތައުޙީދުގެ މާތްކަމާއި ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރީންނަށް ހުރި ޘަވާބާއި ނިޢުމަތަކީ ހިމަނާ ކޮޅުންލާކަށް ހުރި ކަމެއްނޫނެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވެގެންވާ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ.
ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (الانعام 82)
މާނައީ: “ﷲއަށް އީމާންވެ، އަދި އެއީމާންކަމާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް (ޝިރުކެއް) ނުކޮށް، މަސްހުނިނުކޮށް ތިބި މީހުން ދަންނައެ، އަމާން ކަމުގައިވާނީ ހަމަ އެމީހުންނެވެ. އަދި ތެދު މަގުގައިވާ މީހުންނަކީ ހަމައެއީއެވެ.”އައްތިރްމިޛީ ގައި އަނަސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘް ކުރެއްވީތީ ތިމަން އެއްސެވީމެވެ. قَالَ الله تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً (رواه الترمذي (3540) وحسنه ، وحسنه الألباني) މާނައީ: “މާތް ﷲވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ. ކަލޭ ތިމަން އިލާހުގެ ހަޟުރަތަށް އައިސް ތިމަން އިލާހާ ބައްދަލުވާ ހިނދު ބިން ފުރޭހައި ފާފައައިގެން އައި ނަމަވެސް، ތިމަން އިލާހާ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކުނުކޮށް ހުރިކަމުގައިވާނަމަ، އެހާ ގިނައިން ފާފަ ފުއްސެވުން ތިމަން އިލާހު ދެއްވާހުށީމެވެ.”މިބަސްފުޅުން އެނގޭ ކަމަކީ އާދަމުގެ ދަރިޔާ ކިތަންމެ ބޮޑު ފާފައެއް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޝިރުކު ނުކޮށް ހުރިއްޔާ، ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އެފާފަ އޭނާގެ ކިބައިން ޢަފޫ ކުރައްވައި ފުއްސަވައި ފާނެކަމެވެ. އަދި ޝިރުކު ކުރުމުގެ ފާފަ ނުފުއްސަވާނެކަމެވެ.

ސުވާލު:
(1) ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ނުރައްކަލުން އަމާން ވެގެންވާ ބަޔަކީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟
(2) ތައުޙީދުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލް ކުރާ އާޔަތެއް ބަޔާން ކުރޭ!
(3) ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ސަލާމަތްވާނޭ ކަމުގެ މައްޗަށް އިޝާރާތް ކުރާ ހަދީޘެއް ބަޔާން ކުރޭ!
________________________________
އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާހިމް ޢަލީ ލިޔުއްވާފައިވާ “ރިސާލަތުއް ތައުޙީދި” ފޮތުން ނަގާފައި