[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ކޮވިޑް 19 ފަދަ ވަބާތަކާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ފިޤުހީ މައްސަލަތް

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد: މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތަކީ 23 ރަޖަބު 1441 ވީ ބުދަ ދުވަހު ޖާމިޢަތުލް ޤަޞީމުގެ އުސްތާޛެއްކަމަށްވާ އައްޝައިޚް ޚާލިދު ޢަލީ އަލްމުޝައިޤިޙް حفظ الله ދެއްވާފައިވާ ދަރުހެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا އަޞްލަކަށް ބަލައިގެން ޚުލާޞާގޮތެއްގައި ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ. އަދި މިމައްލަތަކަށް […]