[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖަރްޙާއި ތަޢްދީލު (8)

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: وسائل الحكم على الراوي ފުރަތަމަ މަބްޙަޘް: ރާވީއަށް ޙުކުމްކުރުމުގައި ބޭނުންހިފޭ ވަސީލަތްތައް ޢަދުލުވެރިކަމާއި ضَبْطُ އާ ގުޅުވައިގެން ރާވީންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ނެރުއްވުމުގައި، ޖަރްޙާއި ތަޢުދީލުގެ ދާއިރާގެ އިމާމުން ބޭނުންހިއްޕަވާފައިވާ ވަސީލަތްތައް ދަތުމީ، ބާޙިޘަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ފުރަތަމައަށް، އެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމުގެގޮތުން، އެ އިމާމުން އުފުއްލަވާފައިވާ ބުރައާއި، ބޭނުންހިއްޕެވި ކަވި މިންގަނޑުތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ބަސްފުޅުތަކަށާއި ޙުކުމްފުޅުތަކަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ. […]

ޖަރްޙާއި ތަޢްދީލު (7)

الفَصْلُ الأّوَّلُ: الحُكْمُ عَلَى الرَّاوِيّ ފުރަތަމަ ފަޞްލު: ރާވީއަށް ޙުކުމްކުރުން މި ބައިގައި ހިމެނެނީ، مَدْخَل (ފެށުން) އަކާއި ހަތަރު مَبْحَث އެކެވެ. އެއީ: المَبْحَثُ الأَوَّلُ: وسائل الحكم على الراوي (ފުރަތަމަ މަބްޙަޘް: ރާވީއަށް ޙުކުމްކުރުމުގައި ބޭނުންހިފޭ ވަސީލަތްތައް) المَبْحَثُ الثَّانِيّ: اختلاف حال الراوي (ދެވަނަ މަބްޙަޘް: ރާވީގެ ހާލަތާމެދު ޚިލާފުއުފެދުން) المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مقارنة الراوي بغيره (ތިންވަނަ މަބްޙަޘް: ރާވީ އެހެން ރާވީންނާ އަޅައިބެލުން) المَبْحَثُ الرَّابِعُ: معوقات […]