[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް:ދުނިޔެ ނިމުމާއި އާޚިރަތުގެ ފެށުން

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. “ދުނިޔެ ނިމުމާއި އާޚިރަތުގެ ފެށުން” މިފޮތަކީ މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި “ދަރުމަ” މަޖައްލާގައި ސިލްސިލާކޮށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުންދިޔަ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އެކުލަވައި ލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ދެންފަހެ، އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ. އެއީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ ޢަޤީދާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އީމާންވުމާއެކެ، އަދި މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަކީ […]