[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ – ދެވަނަ ފަޞްލު (5 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު ދެވަނަ ހަރުފަތަކީ: الإِيْمَانُ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މިފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ދީނުގެ 3 ހަރުފަތުގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ ހަރުފަތުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ الإِيْمَانُ އެވެ. ************************************************** 5 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ

ޝައިޠާނާގެ މަކަރުވެރި ހީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝައްކުކުރުވުން (1)

ދުނިޔެވީ ކަންތައްތަކުގައި ޝައްކުވެއްދުމަށްވުރެ މިކަމުގައި އެންމެ ނުރައްކާތެރިކަމަކީ އަޅުކަންކަމުގައި ޝައްކުވައްދައި މީހާ މާޔޫސްކުރުވައި، އެތައް ހެޔޮކަމަކުން މީހާ މަޙްރޫމުކުރުވައި، އެތައް ދަތިއުނދަގޫކަމެއްގެ ތެރެއަށް މީހާ ވައްދާލާތީއެވެ.